Een bewegingsplan voor Antwerpen

Zes jaar geleden veranderde Antwerpen drastisch van koers. Sindsdien staat ‘t Stad stil. Auto’s krijgen ruim baan en staan achter elkaar in de file. Het openbaar vervoer wordt verwaarloosd. Fietsen is levensgevaarlijk. Er worden geen nieuwe projecten op touw gezet, maar enkel verschraalde versies op automatische piloot uitgevoerd, van wat het vorige bestuur had gepland.

Je voelt en hoort het overal waar je komt: de Antwerpenaar wil zijn stad terug in beweging zien. En als jonge, geëngageerde syndicalist wil ik de Antwerpenaar helpen om opnieuw vooruit te gaan. Vooruit in ’t Stad, vooruit in ’t leven.

Socialisme, de stuwer van alles

Het socialisme heeft deze stad altijd vooruit gestuwd. Op nationaal niveau toen Louis Major in 1972 de havenarbeiders tegen het patronaat beschermde met de Wet Major. Vanop stadsniveau toen burgemeester Camille Huysmans vier publieke zwembaden opende in Antwerpen, onder andere aan het Noordkasteel. Of toen Patrick Janssens met Park Spoor Noord een groene long schiep. De tweede geplande long – Park Spoor Oost – teert onder dit werkschuwe stadsbestuur vooralsnog weg.

Op deze rode lijn wil ik opnieuw vooruit. Bart De Wever en Fernand Huts willen de wet-Major en de dokwerkers overboord gooien om enkel degenen die aan veel slechtere voorwaarden willen werken terug binnen te halen. Ik zal er alles aan doen om dit statuut te beschermen.

De haven, onze motor

De haven is de motor van onze Antwerpse, Vlaamse en Belgische economie. Om die gesmeerd te doen lopen, moeten we investeren in de binnenvaart en de spoorinfrastructuur. Het zijn de werknemers die de motor doen draaien. Zij moeten dan ook bij die motor geraken. De toegangswegen naar de haven slibben op dit moment dicht. We willen daarom investeren in duurzaam en vlot woon-werkverkeer, ook naar de haven. We willen inzetten op meer en veiligere fietspaden en op een vlot collectief en openbaar vervoer.

Fietsen in ‘t Stad

Door met de fiets te gaan los je de fileproblematiek op, maar het is ook gewoon ontspannend en sportief. In Antwerpen is dat op dit moment helaas ook levensgevaarlijk. Ik wil de fietsers wind in de rug geven met veilige fietspaden en aangepaste verkeersinfrastructuur. Geparkeerde fietsen moeten altijd veilig kunnen staan.. Met sensibiliseringscampagnes, veilige stallingen, lokfietsen en moderne technologie wil ik de strijd opvoeren tegen de fietsdiefstallenplaag.

Sporten in ‘t stad

De Antwerpenaar moet niet alleen overal kunnen fietsen, maar ook van andere sporten kunnen genieten. Daarvoor is er nu te weinig plaats en het is vaak ook best duur. Nochtans vind je in grote steden als Barcelona, Parijs of Boedapest zeer veel publiek toegankelijke sportinfrastructuur. Daarom willen we gratis fitnesstoestellen plaatsen, basket- en voetbalpleintjes openen en meer zwemmogelijkheden voorzien voor iedereen. De stad moet meer tussenkomen in inschrijvingsgeld van sportclubs en samenwerken met scholen om hun sportinfrastructuur beschikbaar te maken voor de Antwerpenaar.

Ik ga voor een bruisende stad, vooruit getrokken door een bloeiende haven. Een vlotte en veilige stad waar je met de fiets of het openbaar vervoer gemakkelijk op je bestemming komt. Een levendige stad, met meer ruimte om te sporten en te relaxen. Een open en inclusieve stad die luistert naar ál haar burgers. Een stad die opnieuw vooruit gaat.

Daarom zal ik na 14 oktober een Bewegingsplan voor Antwerpen neerleggen, met daarin 15 concrete voorstellen om Antwerpen opnieuw vooruit te krijgen.

Let’s push things forward!