10. De haven is er voor iedereen

Onze haven is een cruciale schakel in de aan- en afvoer van grondstoffen, afvalstoffen en goederenstromen van en naar de rest van de wereld. Deze positie maak onze haven uitermate geschikt om naast de economische jobmotor ook de drijvende kracht te worden in de omslag naar een koolstofvrije en circulaire industrie, stad en samenleving.

Over de zee aangevoerde stromen van afgedankte elektronische apparaten, elektrische toestellen en voertuigen willen we binnen de haven zelf tot nieuwe grondstoffen recycleren. Zo maken we van de Antwerpse haven een moderne stedelijke mijn. We willen circulaire industriële activiteiten aantrekken op beschikbare gronden (zoals de voormalige Opel site). Zo maken  we van Antwerpen dé recyclage- en materialendraaischijf van Europa.

De haven kan ook perfect functioneren als energiecentrale van de hele stad. Zo willen we, zoals ze ons in Rotterdam al voordeden, met de aanleg van een modern warmtenet de restwarmte van de chemiesector hergebruiken om de gebouwen van de stad te verwarmen. En omgekeerd kunnen we met de inplanting van de ISVAG verbrandingsoven in de haven (in plaats van in een woonzone in Wilrijk) hoogwaardige temperatuurstoom aan de chemische sector leveren.

Facebook
Twitter