13. Fietsen in ’t Stad – natuurlijk kan dat!

Ook binnen de ring zijn er nog te veel plaatsen in Antwerpen waar fietsen niet leuk of gewoonweg onveilig is. Ik droom ervan dat Antwerpen evolueert naar een echte fietsstad, naar het model van Kopenhagen of Utrecht

Dit betekent in de eerste plaats méér fietsvriendelijke infrastructuur, zoals goed onderhouden en brede fietspaden en conflictvrije kruispunten waar fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken zonder kruisend autoverkeer.

Daarnaast wil ik ijveren voor meer fietsvriendelijke maatregelen, zoals sensibiliseringscampagnes om te vertragen bij aankomend fietsverkeer of het hangen van borden die op specifieke kruispunten afslaan naar rechts mogelijk maken, ook wanneer het licht op rood staat. 

Om snel en efficiënt te weten te komen waar de zwarte punten liggen, zullen we de fietsende Antwerpenaar betrekken. Zij zijn de echte ervaringsdeskundigen. Zij weten waar de gevaarlijke of slecht onderhouden punten zich bevinden. Op een interactieve kaart, naar het Brussels voorbeeld ‘fix my street’, kunnen ze aanduiden welke plekken gevaarlijk of aan reparatie toe zijn.  Zo kan de hersteldienst van de Stad hier snel op ingrijpen, en kan het beleid zich er meteen op afstemmen.

Facebook
Twitter