HAVEN

De Antwerpse haven biedt, rechtstreeks en onrechtstreeks, tewerkstelling aan meer dan 140.000 mensen. Het is de motor van onze Antwerpse, Vlaamse en Belgische economie, en het is dan ook uitermate belangrijk dat de toekomst van deze jobs gegarandeerd is en blijft.

Willen we dat die motor echter gesmeerd blijft lopen, dan zullen we er voor moeten zorgen dat werknemers gemakkelijker in de haven geraken, en dat goederen er vlotter buiten raken.

Bovendien kan de Antwerpse haven een belangrijke rol spelen als drijvende kracht van de omslag naar een meer duurzame industrie, stad en samenleving. Maar dan mogen we de ontwikkelingen binnen de haven niet zo maar aan de grillen van de vrije markt overlaten. Het zal doordachte keuzes, planning en beleid vergen.

De haven is de motor, wij willen iemand aan het stuur.