15. Jouw fiets is niet van iedereen

Bijna iedereen kent wel iemand die het heeft meegemaakt: de tweewieler waaraan je zo gehecht bent, is plots verdwenen. Fietsdiefstal is een plaag in Antwerpen, waar ik absoluut een speerpunt van wil maken.

Om te beginnen wil ik werk maken van een sensibiliserings- en preventiecampagnes gericht tegen fietsdiefstal. In samenwerking met politie en stad zal ook een systeem van lokfietsen hier deel van uitmaken. Hierdoor kunnen dieven op heterdaad betrapt worden en rondtrekkende bendes opgespoord worden. Recent onderzoek van de universiteit van Tilburg heeft aangetoond dat dit de kans op fietsdiefstallen in een stad met 40% doet dalen.  

Fietsen moeten op een veilige manier gestald kunnen worden. Niet iedereen heeft plaats in zijn gang om zijn of haar fiets weg te zetten. Daarom wil ik dat het aantal fietstallingen drastisch verhoogd wordt. Hierbij kijken we  vooral naar buurtfietsenstallingen in de wijken, gesloten fietstrommels in de straten en dan pas naar de klassieke metalen beugels.

Moderne technologie steekt een handje toe om de kans op fietsdiefstal te doen afnemen. Zo zouden we als Stad een digitaal fietspaspoort kunnen aanbieden aan onze inwoners, inclusief QR code en bijhorende app. Dit maakt het voor potentiële dieven minder aantrekkelijk om een fiets te stelen en door te verkopen, of kan je bij de aankoop van een tweedehands fiets onmiddellijk checken of hij niet aan iemand anders toebehoort.

Tenslotte wil ik ook dat alle Antwerpenaren hun fiets bij de lokale politie kunnen laten ‘chippen’, net zoals dat in Mechelen of in Gent. Door een kleine chip aan te brengen op de fiets, zal deze geregistreerd worden bij het passeren van elke nummerplaatherkennende camera, ook als hij in een bestelwagen zit. Op die manier zullen fietsen snel en gemakkelijk opgespoord kunnen worden, wat op zijn beurt opnieuw ontmoedigend werkt voor mogelijke dieven.

Want jouw fiets is niet van iedereen.

Facebook
Twitter