5. Sport is er voor iedereen

Ik vind dat élke jongere de kans moet krijgen om zich bij een sportclub aan te sluiten, zich uit te leven samen met zijn of haar vriendjes.

Sport brengt mensen samen en versterkt de sociale cohesie enorm in een buurt of wijk. Hiervoor moet sporten in clubverband zo laagdrempelig mogelijk zijn, ook financieel.

Momenteel bestaan er een aantal instrumenten om jongeren die het niet te breed hebben thuis (financieel) te ondersteunen bij de inschrijving in een sportclub. Deze zijn echter zeer verspreid: bij het OCMW kunnen ze een aanvraag indienen voor een ‘vrijetijdstoelage’, in sommige districten (met name het district Borgerhout koos hier resoluut voor bestaat er een ‘jeugdsportkorting’ en ook de ziekenfondsen betalen een (klein) bedrag terug op de jaarlijkse inschrijving.

In samenwerking met al deze actoren willen we een sportparticipatiefonds oprichten waardoor jongeren uit gezinnen met verhoogde tegemoetkoming automatisch gratis lid van Antwerpse sportclubs kunnen worden. Dit systeem zou het bureaucratische systeem van lidmaatschapskortingen vervangen.

Facebook
Twitter