6. Toekomst van de haven verzekeren

Als econoom en syndicalist betekent de haven voor mij in de eerste plaats jobs en welvaart. Er werken meer dan 60.000 mensen en er wordt jaarlijks meer dan 200 miljoen ton aan goederen behandeld. De haven is de motor van onze Antwerpse, Vlaamse en Belgische economie.

Om deze economische activiteit ook in de toekomst te garanderen kiezen we er ondubbelzinnig voor om de huidige en de toekomstige groei van de internationale containertrafieken ook naar Antwerpen te halen.

Concreet betekent dit dat we de haven willen uitbreiden met een bijkomende capaciteit van 6,5 à 7 miljoen twintigvoetcontainers, om de verwachte groei tot 2030 op te vangen.

Dit betekent niet dat er een persé een Saeftinghedok moet gegraven worden en het dorp Doel moet zou moeten verdwijnen. Dit betekent wél dat ik verwacht dat de Vlaamse overheid, in samenspraak met de actiegroepen en het sociaaleconomische middenveld, het maatschappelijk meest wenselijke alternatief kiest om de haven uit te breiden.  

Bovendien verwachten we van alle betrokken overheden dat ze de havenuitbreiding niet enkel overlaten aan de grillen van de internationale vrije markt, maar dat ze een sterk flankerend en sturend beleid voeren, vooral om de negatieve impact op het klimaat en de mobiliteit rond Antwerpen op te vangen.

Dat betekent investeren in alternatieven voor vrachtwagens om containers uit de haven te transporteren, zoals meer spoor en binnenvaart. Maar bijvoorbeeld ook in meer elektrische voertuigen om de uitstoot van transport op de kade terug te dringen.

Tenslotte willen we ook dat de haven wordt ingezet als drijvende kracht naar een meer duurzame stad. Op die manier zullen we de toekomst van onze haven, onze jobs en onze welvaart verzekeren.

Facebook
Twitter