7. Van de oceaan naar het spoor en de binnenvaart

Een levendige, goed draaiende haven is een bereikbare haven.

Van de 10 miljoen containers die jaarlijks in onze haven behandeld worden, vertrok in 2017 56% op een vrachtwagen, 38% via de binnenvaart en 6% via het spoor. Vooral het aandeel over de weg heeft nefaste gevolgen voor de nu al problematische verkeerssituatie in en rond Antwerpen.

Willen we tegen 2030 zeven miljoen containers meer gaan behandelen dan vandaag, dan moeten we er voor zorgen dat de haven een multimodaal knooppunt wordt, waarbij spoor en binnenvaart een groter aandeel voor hun rekening nemen dan vandaag het geval is.

In de eerste plaats moet het aandeel van het spoor drastisch omhoog. Daarom wil ik dat er opnieuw geïnvesteerd word in de 1000 kilometer sporen die vandaag al in het havengebied liggen en waarvan heel wat spoorbundels verouderd zijn. Daarnaast moet werk gemaakt worden van nieuwe ontsluitingen, zoals de goederenspoorlijn 11 langs de A12, de vertakking aan Oude Landen in Ekeren en de verbinding met het Duitse hinterland: de befaamde Ijzeren Rijn. Daarnaast lijkt het ons aangewezen dat het Gemeentelijk Havenbedrijf deze infrastructuur zelf in beheer neemt, om de coördinatie zo beter af te stemmen.

Ook de binnenvaart is een perfect alternatief om vrachtwagens van de weg te halen. Maar deze schepen van de binnenvaart moeten natuurlijk ook worden geladen. Daar wringt vaak het schoentje. Bij het graven van welk nieuw dok dan ook, dringen we er op aan dat niet enkel rekening wordt gehouden met de grote zeeschepen die er kunnen aanmeren. Er moet telkens ook een voorbehouden stuk kaaimuur worden voorzien waar uitsluitend binnenvaartschepen kunnen aanmeren. Zo kunnen containers vlot vanop de zeeschepen op de binnenvaartschepen geladen worden.

Deze binnenvaartschepen moeten ook vlot op hun bestemming geraken. In die zin was de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal absoluut noodzakelijk. Vandaag doen de problemen zich vaak al op een vroeger moment voor. De sluizen die toegang geven tot het Albertkanaal (Boudewijn-, Van Cauwelaert- en Royerssluis), waarvan de oudste uit 1907 dateert,  zijn zo oud dat ze regelmatig slecht functioneren en stremmingen veroorzaken. Files op het water is natuurlijk het laatste wat we willen. Daarom moet er dringend geïnvesteerd worden in de renovatie van deze sluizen.

Tenslotte wil ik er bij de hogere overheden op aandringen om enerzijds de binnenvaart als sector meer te promoten, en anderzijds in samenwerking met VDAB en Talentenstroom een veel gerichter arbeidsmarktbeleid te voeren voor het beroep van binnenvaartschipper.

Facebook
Twitter