9. Veilig en duurzaam naar het werk, ook in de haven

De haven moet niet enkel bereikbaar zijn voor de schepen, maar ook voor de werknemers die er dagelijks aan de slag zijn.

Vandaag slibben de toegangswegen tot de haven dicht, nog voor de ochtend- en avondspits op de ring begonnen is. Vrachtwagens én werknemers staan er dagelijks aan te schuiven.

Daarom wil ik dat er in de eerste plaats geïnvesteerd wordt in de bestaande vormen van collectief busvervoer zoals de fiets-, pendel- en I-bussen. Samen met de havengemeenschap willen we één robuust en behoeftedekkend busvervoersysteem ontwerpen, dat is afgestemd op de verschillende shiftenploegen van de bedrijven in de haven. 

Ook de waterbusde snelboot die momenteel het zuiden van Antwerpen (Hemiksem, Hoboken) verbindt met het centrum, kan meer ingezet worden op pendelaars van en naar de haven. Met een extra lijn over het Albertkanaal en aanmeerplaatsen in het havengebied, biedt de waterbus enorm veel potentieel om het woon-werkverkeer richting de haven te verduurzamen.

Daarnaast wil ik dat er meer wordt ingezet op pendelende werknemers die regelmatig de fiets nemen. Het is lang niet altijd even evident om binnen het havengebied te fietsen. Hiervoor moeten er meer en betere fietspaden komen binnen het havengebied. Ook ‘park & bike’ zones aan de rand van het havengebied, waar werknemers hun wagen kunnen achterlaten en hun eigen fiets uit de afgesloten fietsenstalling kunnen nemen, om zo de laatste kilometers naar hun werk af te leggen.  

Facebook
Twitter